Info

Niekoľko zásad pri kúpe okien

Niektoré technické pojmy nemusí laik poznať, nevie, čo znamená troj, či šesť komorové okno, čo sa skrýva za hodnotou U a podobne. Najjednoduchšie je spýtať sa na všetko, čo majiteľ od okna očakáva a na všetko, čo by malo okno spĺňať. Tých kritérií je viacero, okno je jedným z najcitlivejších a najdôležitejších bodov stavby. Ako stavebný otvor by nemalo prepúšťať teplo do vonkajšieho prostredia, musí odolať nárazovému vetru a iným extrémom počasia. Samotná konštrukcia musí bezpečne sedieť v murive, mobilné časti by mali pracovať bezchybne mnoho rokov v rozličných polohách. Samozrejme, okno by malo byť minimálne tak pekné, aby nenarušilo, v lepšom prípade pozdvihlo estetickú hodnotu exteriéru aj interiéru.

Pred samotnou kúpou, či výmenou okien je najlepšie urobiť si prehľad na špecializovanej výstave alebo veľtrhu, získať čo najviac informácií z webových stránok. Po týchto krokoch je dobré nechať si urobiť ponukové kalkulácie od vybraných firiem. Najlepšie tých, ktoré používajú výrobky renomovaných svetových výrobcov, prípadne okná v ich licencii vyrábajú. Získate istotu, že ich produkty sú preverené kvalitou aj v prostredí vyšších nárokov a väčšej konkurencie.

Presvedčte sa, či ponúkané okná neobsahujú v konštrukcii aj odľahčené profily, ktorých hrúbka vonkajšej steny je menej ako 3mm. Hoci tieto profily majú certifikáty kvality, okná vyrobené z nich majú len obmedzené použitie. Nie vždy Vás predajca na túto skutočnosť upozorní.

Vyraďte firmy, ktoré používajú okná z dovozu.

Aj keď ich ponuka môže byť cenovo veľmi zaujímavá. Takto bývajú ponuky rozličných poľských, maďarských a iných výrobcov. Podľa skúseností a odborných skúšok sú neraz naše výrobky kvalitnejšie. V prípade opráv či reklamácií sa budete len veľmi ťažko domáhať svojich práv. Domáce firmy Vám totiž nemusia poskytnúť servis na cudzie výrobky.

V prípade najdrahších a najlacnejších ponúk sa informujte na príčinu
veľkých rozdielov.

Vyžiadajte si referencie firiem a ak je to možné, preverte si ich Zvážte úroveň výrobkov a služieb firmy, jej komunikácie, odbornosti a ústretovosti. V prípade väčšej zakázky požiadajte o možnosť nahliadnuť do výroby. Najlepšie v tejto fáze je overiť si referencie od známych, ktorí služby odporúčanej použili. Ak je s ich výrobkami známy spokojný dlhšie obdobie, je pravdepodobné, že budete spokojný aj vy.

Overte si, či je v cenovej ponuke zahrnuté všetko, čo potrebujete. Niekedy sa stáva, že firma v úsilí o čo najnižšiu cenu neuvedie všetky potrebné prvky alebo výkony, čo môže dodatočne výslednú cenu ešte navŕšiť. Skúste porovnať technické aj estetické riešenia konštrukcií. Cez okno sa nebudete len pozerať – budete sa na neho aj pozerať.

Nechajte sa poučiť o súčasných platných normách v oblasti okien. Vyžiadajte si dôveryhodné doklady, ktoré potvrdzujú, že ponúkané konštrukcie spĺňajú normy. Údaje uvádzané v prospektoch nemusia byť úplné, často sú len informatívne.

V súčasnosti si všetci uvedomujú nároky na tepelnoizolačné vlastnosti, ale ostatné, napríklad mechanické požiadavky, na statiku konštrukcií a ďalšie ustupujú z popredia. Ak okno nebude funkčné, otázka izolácie sa stanebezpredmetnou.

Výmena okien je investícia na viac ako 50 rokov.

Vždy je lepšie zvoliť si kvalitnejšie riešenie, aj keď v danom okamihu môže predstavovať jednorázovo vyššiu investíciu. Pri nesprávnom výbere sa však zdanlivo lacnejšie okno až niekoľkonásobne predraží.

Pri rozhodnutí vymeniť nekvalitné okná za nové sa väčšina z užívateľov dostane k základným problémom. Aký typ si vybrať a ako sa zorientovať v širokej ponuke?