Okenný profil INTERNOVA 6000 / 6-komorový profil

INTERNOVA® je na Slovensku najpredávanejší systém PVC profilov na výrobu otvorových výplní, t.j. okien, dverí, zasklených stien. Výrobcom tohto profilového systému sú Novácke chemické závody, a.s. V roku 1992 bola spustená výroba prvých 9 typov profilov pod obchodným názvom Intertec S. Know-how konštrukcie systému a technológie, ako i dodávku strojnotechnologického zariadenia zabezpečila firma GREINER GmbH z Rakúska.

V nadväznosti na uskutočnený vývoj tohoto systému, realizované i pripravované inovácie , ako aj v súvislosti so zmenou vlastníckych vzťahov v rakúskej firme Intertec (predtým Greiner), bola pôvodná obchodná značka Intertec S
od roku 2000 zmenená na INTERNOVA®.

Materiálová kvalita profilov

Technické parametre štandardne vyrábaných profilov INTERNOVA® zodpovedajú (vyrábajú sa i kontrolujú) požiadavkám európskej normy pre PVC profily RAL-RG 716/1. Preukázanie zhody s touto normou potvrdzuje získanie nemeckého certifikátu od Gütegemeinschaft kunstoff – fensterprofile Bonn s udelením ochrannej známky kvality „K“ v okóbri 2001. V januári 2001 sa Novácke chemické závody, a.s. Nováky ako výrobca systému plastových profilov INTERNOVA® stali riadnym členom „Združenia pre okenné profily z plastov v Spoločnosti pre výrobu z plastov“ so sídlom v Bonne. Výsledkom snaženia celého pracovného kolektívu bolo získanie certifikátu kvality ISO 9001 a certifikátu environmentálneho manažérstva ISO 14001 belgickou spoločnosťou Sociéte Générale de Surveillance
Preukázanie zhody s novou STN 64 3229 „Plasty“ potvrdzuje udelený certifíkát Štátnej skúšobne SKTC – 110 VÚSAPL, a.s. Nitra. Zhodu s týmito, ale i inými technickými normami (DIN 53 753, STN 64 0521, TPD 10-160-96, ako i normami GOST) potvrdzujú i udelené certifikáty v ITC Zlín, MINSTROJ Moskva, UkrcentrSEPRObud Kyjev, Rohm and Haas France.

V spolupráci s japonskou firmou KUREHA, nemeckou firmou BÄRLOCHER a európskymi laboratóriami firmy Rohm and Haas vo Francúzsku bola vyvinutá nová receptúra (frost friendly), ktorá garantuje podstatné zvýšenie hodnoty vrúbovej húževnatosti pri nízkych teplotách.

Konštrukčná charakteristika systému

Mohutnosť v smere interiér-exteriér, zabezpečujúca nielen dobré statické, ale aj teplotechnické a zvukovoizolačné vlastnosti optimálna výška zasklievacej drážky i zasklievacej lišty znižujúca tepelné straty cez rámik izolačných skiel
optimálne prekrytie styku krídla a rámu 8 mm bodový kontakt výstuže s profilom eurodrážka na kovanie šírky 16 mm, variant kovania 12/20-9 zosilnené steny profilov v mieste skrutkovania skrutky, resp. skrutky skrutkované cez dve steny koextrudované stredové tesnenie a tesnenie zasklievacích líšt veľké vystužovacie komory, kde sa efektívnejšie využíva
hmotnosť výstuží pre požadované statické pevnosti podľa teoretických výpočtov U-hodnota vystuženého rámu a krídla je 1,08 W/m2K podľa teoretických výpočtov U-hodnota okna pri skle 1,1 W/m2K je 1,09 W/m2K