Izolačné sklá – dvojsklá, trojsklá

Izolačné sklá sú konštruované ako dvojsklo, tzn. z dvoch tabúľ skla, ktorých vzdialenosť vymedzuje dištančný hliníkový rám plnený vysušovacím prostriedkom. Jednotlivé sklá v dvojsklách sa volia v hrúbkach vyhovujúcich funkčným a mechanickým nárokom. Obvodové spojenie tabúľ skiel a dištančných rámov je prevedené adhéznym, trvalo plastickým tmelom. Vonkajší obvod tabúľ skla a dištančných rámov je vyplnený trvalo pružným, vulkanizujúcim tmelom. Konštrukcia vytvára hermetické uzatvorenie dutiny medzi tabuľami skla (pozri obrázok na tejto strane). Izolačné sklá nie sú z hľadiska mechanických vlastností samonosným prvkom.

Izolačné dvojsklá sa predávajú pod obchodnými značkami DUTERM a DUTERM PLUS (líšia sa tepelnoizolačnou charakteristikou).

Aby mohlo izolačné zasklenie plniť ďalšie funkcie, kombinujú sa v nich rôzne druhy skiel, čím sa dosahujú požadované špeciálne vlastnosti pre dané podmienky. Podľa vlastností a funkcií môžeme zasklenie rozdeliť do niekoľkých typov, viď nasledujúci prehľad. Podrobnejšie sú jednotlivé typy popísané na ďalších stranách tohto katalógu. Uvedené sú tiež montážne podmienky, skladovanie a manipulácia.

Izolačné sklo so zosilnenou tepelnou izoláciou DUTERM PLUS je moderné izolačné sklo novej generácie s vynikajúcimi tepelnoizolačnými vlastnosťami. Vnútorná tabuľa skla je v dvojskle nahradená sklom s nízkou hodnotou emisivity – na povrchu skla je nanesená špeciálna vrstva oxidu kovu, ktorá odráža tepelnú energiu späť do miestnosti a tak zabraňuje jej úniku. Tým sa dosahuje výrazné zníženie hodnoty súčiniteľa tepla „k“ (pozri tabuľku). Ďalšie zlepšenie tejto hodnoty je možné dosiahnuť výmenou vzduchu v dutine izolačného skla za plyn s nízkou tepelnou vodivosťou. Vďaka tomu dosahuje izolačné sklo taký tepelnoizolačný účinok ako tridsať centimetrová tehlová stena. Priehľadnosť pritom zostáva úplne zachovaná.

Aby sa docielilo viac funkčných či estetických vlastností tohto špeciálneho izolačného skla, je možné vonkajšie číre sklo nahradiť sklom protislnečným alebo bezpečnostným.

Obchodné označenie

DUTERM

DUTERM PLUS

Technické označenie Dvojsklo štandardné Dvojsklo s nízkoemisívnymi sklami
zloženie Float + Float Float + Planibel TOP
Výplň medzery medzi sklami Vzduch/Argón Vzduch/Argón
 W/(m2.K) 2,9 / 2,6 1,4 / 1,1