Nové technické riešenia ešte bližšie človeku WINK HAUS

Viete si predstaviť úplne nové revolučné riešenia otváravovýklopných kovaní pre okná ? Radi vám ich predstavíme na nasledujúcich stranách. Vo Winkhause bol v posledných rokoch uvedený do života projekt nových revolučných riešení v technike okenných kovaní. Výsledok je tu, activPilot – nové otváravo-výklopné kovanie od Winkhausu. Preveriť osvedčené normy v okennej technike, podrobiť ich kritickému zhodnoteniu nieje jednoduché. Niektoré z našich riešení predchádzajúcich generácií kovaní sa v tejto oblasti stali štandardami. Ale pri 150-ročných skúsenostiach sme pripravení na takéto výzvy.
Technické riešenia našej konštrukcie a vývoja sme uplatnili na trhu v technike kovania autoPilot. S týmto faktom sme sa ale neuspokojili. Znova sme si chceli potvrdiť pozíciu lídra v inovatívnych riešeniach, sledovali sme a analyzovali
spracovateľské procesy, vývoj systémových partnerov, potreby konečného zákazníka a konečne aj architektonické trendy. Čísla, dáta, fakty, skúsenosti a vízie, z ktorých sme odvodili rozumné a na cieľ nasmerované riešenia. activPilot neobjavuje nanovo techniku okien. activPilot je ale dôsledný pokrok vo vývoji produktu. Ako výhodu pre ľudí, ktorí ho denne budú používať. Vieme, pod akým tlakom stoja spracovateľské podniky, nezávisle od ich veľkosti a smerovania. Vieme konečne aj ako je ťažké, pochopiteľne vysvetliť úžitok rôznych opcionálnych funkcií vybavenia zákazníkovi. Všetko je to tak mnohoraké, že pre to môže byť dané len jedno riešenie, nový systém kovania, Winkhaus activPilot.